Privacyverklaring Verkeerstheorie Van Wijngaarden

Verkeerstheorie Van Wijngaarden (verkoper) is gevestigd in Nederland; K.J.W. Ottolanderstraat 7, 2771JH Boskoop, KvK-nummer: 67770827 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Verkeerstheorie Van Wijngaarden acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt verkoper zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe verkoper uw gegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring legt verkoper uit welke persoonsgegevens worden verzamelt en gebruikt, en met welk doel. Verkoper raad u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website; https://verkeerstheorievanwijngaarden.nl en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 29-01-2021


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Verkeerstheorie Van Wijngaarden aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met verkoper delen. Verkoper verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met verkoper deelt. Verkoper zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van verkoper, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Verkoper verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verkoper analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verkoper verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die  nodig zijn voor de belastingaangifte. 
 • Verkoper verzamelt uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Verkoper bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:

 • Ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring
 • De wettelijk fiscale bewaartermijn van 7 jaar voor betaalgegevens
 • In het algemeen worden de persoonsgegevens van de websitebezoekers voor 24 maanden bewaard


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die verkoper verwerkt. Als u dat wilt, kunt u direct contact opnemen en wordt ervoor gezorgd dat u een kopie ontvangt van de gegevens die verkoper van u verwerkt. Mogelijk moet verkoper  uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die over u verwerkt wordt niet juist is, dan kunt u contact opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat verkoper uw informatie verwijdert, dan kunt u dit op ieder moment aangeven. U kunt op elk moment contact opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Verkoper zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Verkoper zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met verkoper heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan verkoper uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen de juiste maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten wordt ervoor gezorgd dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen uw gegevens worden overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kan worden nagegaan hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd.


Cookies

Verkoper wil  op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen aanbieden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten cookies. Verkoper kan bijvoorbeeld cookies plaatsen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver van de verkoper als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om de diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Uw  IP-adres wordt niet gebruikt om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal is het ook niet mogelijk om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Verkoper zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

Er wordt gebruik gemaakt van diensten door deren waaronder de volgende verwerkers;

 • Hosting website
 • Phoenix BV (Website software)
 • Huddle BV (E-learning software)
 • Plug&Pay BV (Betaalpagina software)
 • Syncount Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 • Mollie BV (online betalingsverwerker)
 • iDEAL (van online betalingsverwerker Currence)
 • SEPA Incasso (Europese systeem voor automatische incasso)
 • MailBlue (E-mail marketing software)

Met alle (sub)verwerkers sluiten wij de wettelijk verplichte (verwerkers)overeenkomsten.